كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) reza fardipour

reza fardipour
[ شناسنامه ]
خوردبين: نميدانم چرا افتخاري درباره پرسپوليس حرف زده/ طارمي خودش ...... شنبه 96/4/10
سايتهاي سازمان ميراثفرهنگي توسط داعش هک شد/ سايتها دوباره در دست ...... شنبه 96/4/10
  ==>   ليست غير آرشيوي ها